Get Adobe Flash player

Informace o výrobcích Mr. Hobby  (GSI), Tamiya, AK Interactive, Alclad II

Barvy Gunze „C“

Akrylové barvy určeny k barvení plastikových modelů pomocí stříkací pistole. Barvy nejsou vhodné pro  nanášení  štětcem.  Barva se před použitím musí řádně promíchat.  Ředí se ředidlem dle potřeby Mr. COLOR  THINNER nebo Mr. COLOR  LEVELING THINNER.  Doporučené  ředění  barev  1:1 – 1:2 i více.  Při  natírání  štětcem použijte přípravek  Mr.  Retarder  Mild. Doporučuje se přidat do barvy přibližně 25% objemových procent  tohoto přípravku.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek je vysoce hořlavý, při  vdechování zdravý škodlivý, při opakované expozici může dojít k vysušení a popraskání kůže, dráždí  dýchací orgány  a oči!

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

n-Butyl-acetát         (Index: 607-025-00-1) ,  4-Methylpentan-2-on         (Index: 606-004-00-4),

silicon dioxide        (ES: 231-545-4)  ,   titanium dioxide      (ES: 231-545-4)

Barvy Gunze „H“

Vodou rozpustné akrylové barvy určené k barvení plastikových modelů pomocí stříkací pistole. Barvy nejsou vhodné pro  nanášení  štětcem.  Barva se před použitím musí řádně promíchat.  Ředí se dle potřeby  ředidlem  Mr. Aqueous  Hobby  Color  Thinner,  Mr. COLOR  THINNER nebo Mr. COLOR  LEVELING THINNER.  Doporučené  ředění  barev  cca 1:1 – 1:2 i více.   U těchto barev se doporučuje s nimi v průběhu práce stále míchat, a to minimálně  před každým doplněním do pistole.  Tímto  zamezíte  problému schnutí barvy.

Při  natírání  štětcem použijte přípravek  Mr.  Retarder  Mild. Doporučuje se přidat do barvy přibližně 25% objemových procent přípravku.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek je vysoce hořlavý, při  vdechování zdravý škodlivý, může způsobit ospalost a závratě. Při opakované expozici může dojít k vysušení a popraskání kůže, dráždí  dýchací orgány  a oči! Může poškodit  plod v těle matky, či reprodukční schopnosti.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Může způsobit ospalost, závratě, podráždění dýchacích cest. Může poškodit reprodukční schopnosti, plod v těle matky.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

Propan-2-ol         (Index: 603-117-00-0) ,  2-Ethoxyethan-1-ol         (Index: 603-012-00-X),                                         2-Butoxyethan-1-ol        (Index: 603-014-00-0)  ,   Silicon dioxide      (ES: 231-545-4)

Metalické barvy Mr. Hobby ( Gunze  Sangyo)

Metalické barvy jsou určeny pro barvení plastikových modelů pomocí stříkací pistole. Barva se musí před použitím řádně promíchat. Vhodná  ředidla  pro ředění   jsou  Mr. COLOR THINNER a Mr. LEVELING THINNER.  Poměr ředění dle potřeby cca 1:1 – 1:2.

Barvy jsou vyráběny v řadách:   SM 01 Super Fine Silver                      SM 05 Super Titanium

SM 02 Super Gold                                 SM 06 Chrome Silver

SM 03 Super Iron                                  SM 07 Plane Silver

SM 04 Super Steinless                          SM 08 Plate Silver Next

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek je vysoce hořlavý, při  vdechování zdravý škodlivý, při opakované expozici může dojít k vysušení a popraskání kůže, dráždí  dýchací orgány  a oči! Může poškodit reprodukční schopnost, dále plod v těle matky. Je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání  kůže.  Může poškodit reprodukční schopnost, dále plod v těle matky. Je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může  způsobit ospalost, závratě.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

2-Ethoxyethan-1-ol         (Index: 603-012-00-X) ,    4-Methylpentan-2-on         (Index: 606-004-00-4),

Isopropyl  acetát        (Index: 607-024-00-6b)  ,   Ethyl-acetát      (Index: 607-022-00-5)

Tekuté tmely Mr. Surfacer  500, 1000, 1200, spray 100ml, 170ml   (Gunze Sangyo)

Jsou určeny pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastikových modelů.  Aplikují se na plastikový model, který musí být odmaštěný a suchý. Vyrábí se v různých hrubostech zrna od 500 přes 1000 do 1200. Tmel má šedou barvu.  K ředění  se používá  ředidlo  Mr. COLOR THINNER. Ředí se dle potřeby cca 1,5: 1 – 2,5:1.  Tmel se dále vyrábí i ve sprayi.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek je vysoce hořlavý, při  vdechování zdravý škodlivý, při opakované expozici může dojít k vysušení a popraskání kůže, dráždí  dýchací orgány  a oči! Může poškodit reprodukční schopnost, dále plod v těle matky. Je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání  kůže.  Může poškodit reprodukční schopnost, dále plod v těle matky. Je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může způsobit ospalost a závratě.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

1-Methoxypropan-2-ol         (Index: 603-064-00-3) ,    4-Methylpentan-2-on        (Index: 606-004-00-4),

Butan-2-ol        (Index: 603-127-00-5a)  ,   Dibutyl-ftalát     (Index: 607-318-00-4)

Tekutý tmel  Mr. BASE White 1000 – 40ml,  spray - 170ml (Gunze Sangyo)

Je určen pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastikových modelů.  Aplikují se na plastikový model, který musí být odmaštěný a suchý. Vyrábí se v hrubosti zrna 1000. Tmel má bílou barvu, což napomáhá k zachování pigmentu nanášených barev na plastikový model.  K ředění se používá ředidlo Mr. COLOR THINNER.  Jiné ředidla nejsou vhodná k ředění tohoto tmelu.  Ředí se dle potřeby cca 1,5: 1 – 2,5:1.  Tmel se dále vyrábí i ve sprayi.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek je vysoce hořlavý, při  vdechování  zdravý škodlivý, při opakované expozici může dojít k vysušení a popraskání kůže, dráždí  dýchací orgány  a oči! Může poškodit reprodukční schopnost, dále plod v těle matky. Je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání  kůže.  Může poškodit reprodukční schopnost, dále plod v těle matky. Je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může způsobit ospalost a závratě.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

1-Methoxypropan-2-ol         (Index: 603-064-00-3) ,    4-Methylpentan-2-on        (Index: 606-004-00-4),

Butan-2-ol        (Index: 603-127-00-5a)  ,  n-Butyl-acetát    (Index: 607-025-00-1)

Ředidlo Mr. LEVELING THINNER  -  110, 400ml ( Gunze Sangyo)

Je určeno k ředění barev Mr. COLOR , Aqueous Hobby Color, WEATHERING COLOR, Mr. Metal Color. Dále se používá k ředění přípravků Mr. Surfacer 500, 1000, 1200, Mr. Resin Primer, Mr. BASE White. Ředidlem lze odstraňovat staré nebo nepovedené nástřiky barvami Gunze.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek je vysoce hořlavý, při  vdechování zdravý škodlivý, při opakované expozici může dojít k vysušení a popraskání kůže, dráždí  dýchací orgány  a oči! Může způsobit závratě a ospalost.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání  kůže. Může způsobit ospalost a závratě.  Výrobek je toxický při požití, vdechování, při styku s kůží, při styku s očima. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-on         (Index: 603-016-00-1) ,    Ethanol        (Index: 603-002-00-5),

Butan-1-ol        (Index: 603-004-00-6)  ,  Butanon    (Index: 606-002-00-3)

 

Ředidlo Mr. COLOR THINNER  -   50, 110, 250, 400ml (Gunze Sangyo)

Je určeno k ředění barev Mr. COLOR , Mr. Metal Color. Dále se používá k ředění přípravků Mr. Surfacer  500, 1000, 1200, Mr. Resin Primer, Mr. BASE White.  Ředidlem lze odstraňovat staré nebo nepovedené nástřiky barvami Gunze.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek je vysoce hořlavý, při  vdechování zdravý škodlivý, při opakované expozici může dojít k vysušení a popraskání kůže, dráždí  dýchací orgány  a oči! Může způsobit závratě a ospalost.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání  kůže. Může způsobit ospalost a závratě.  Výrobek je toxický při požití, vdechování, při styku s kůží, při styku s očima. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

Propan-2-ol  (Index: 603-117-00-0)  ,         2-Methylpropan-1-ol  (Index: 603-108-00-1)

4-Methylpentan-2-on  (Index: 606-004-00-4) , 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on  (Index: 603-016-00-1)

 

Obtiskové vody MS231 Mr.Mark Softer, MS232 Mr.Mark Setter – 40ml

MS232 Mr.Mark Setter  - vodička určena pro aplikaci pod obtisky. POUZE k odbornému použití osobami starších 18ti let.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi                                                                                                                                                                  Vysoce    hořlavá kapalina. Výrobek je toxický, dráždivý  při požití, vdechování, při styku s kůží, při styku s očima. Může způsobit popraskání kůže.

MS231 Mr.Mark Softer  - vodička určena pro aplikaci na usazené obtisky na modelu.  POUZE k odbornému použití osobami starších 18ti let.

Klasifikace směsi                                                                                                                                                                  Vysoce    hořlavá kapalina. Výrobek je toxický, dráždivý  při požití, vdechování, při styku s kůží, při styku s očima. Může způsobit popraskání kůže.

 

Maskol M132  Mr. Masking Sol NEO

Výrobek určený k zamaskování jednotlivých částí modelů, které nemají být barveny.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi                                                                                                                                                                                    Ekologicky nezávadný výrobek.            Při požití může vyvolat zvracení, při zasažení kůže ihned umýt, při zasažení očí ihned vypláchnout. Vyhledejte lékařskou pomoc

 

Lepidla MC 127 Mr. CEMENT DELUXE, MC 129 Mr. CEMENT – S  -  40ml

Lepidla určena k lepení plastikových modelů.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Extrémně hořlavé. Zdraví škodlivé při vdechování. Dráždí dýchací orgány, oči, kůži. Jsou vysoce toxická pro vodní organismy, může vyvolat nepříznivé účinky ve vodním prostředí dlouhodobé. Při požití může poškodit plíce, při opakované expozici způsobuje vysušení a popraskání  kůže. Při vdechování způsobuje ospalost a závratě.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Extrémně hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt!!! Způsobuje vážné podráždění očí a dýchacích cest. Způsobuje závratě a ospalost.Pro vodní organismy je vysoce toxický s dlouhodobými účinky.  Při opakované expozici způsobuje popraskání a vysušení kůže.

Výrobky obsahují níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

Cyklohexan (Index: 601-017-00-1)                                Aceton (Index: 606-001-00-8)

n-Butyl-acetát  (Index: 607-025-00-1)                          Isobutyl-acetát  (Index: 607-026-00-7b)

 

Ředidlo T 105 Mr.RETARDER MILD

Ředidlo určené pro barvy Mr. COLOR. Přidání cca 25% (objemových) přípravku Mr. RETARDER MILD do barvy Mr.COLOR  zlepšuje vlastnosti barvy při nátěru štětcem. Při aplikaci stříkací pistolí zlepšuje jakost povrchu nastříkané barvy. Při vyšší koncentraci v barvě (vyšší než 25%) zpomaluje schnutí barvy.

Bezpečnostní popis výrobku

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Výrobek dráždí oči.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008

Způsobuje vážné podráždění očí.

Výrobek obsahuje níže uvedené látky , které mají expoziční limity pro pracovní prostředí

4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on   (Index: 603-016-00-1)

Tamiya putty, Tamiya putty white

Tmely určené k tmelení povrchu plastikových modelů.

Bezpečnostní popis výrobku

Upozornění - nepoužívejte tmel pro jakýkoli jiný účel než pro modelování. Uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby se zabránilo náhodnému požití. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla. Tento přípravek obsahuje organické rozpouštědlo a může být nebezpečný, jestliže je vystaven na teplu po delší dobu. Po použití nechte uschnout v dobře větraném prostoru. Po použití otřete tmel z tuby, závit utřete hadremSkladujte na chladném a tmavém místě. Gumové rukavice jsou doporučeny pro ty, kteří mají citlivou pokožku. Vždy umyjte ruce po použití.

První pomoc - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud jsou tmelem zasaženy oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud tmel je na kůži, umyjte mýdlem. Pokud máte bolesti nebo kožní potíže při styku s tmelem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jak používat - otřete povrch až je čistý od prachu a oleje atd. Používejte špachtli. Po vytvrzení  můžete povrch očistit pomocí modelovacího nože nebo Tamiya  smirkovým  papírem. Pokud tmel se ztenčí, použít další vrstvu. Nástroje čistit pomocí ředidla Tamiya Lacquer Thinner.

URČENO k odbornému použití osobám starším 18ti let.

 

Tamiya  Polyester Putty

Dvousložkový tmel určený ke tmelení povrchu plastikových modelů. Dají  se tmelit i kovové části.

Bezpečnostní popis výrobku

Upozornění - nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje tepla. Tento produkt může být nebezpečný, jestliže je vystaven teplu po delší dobu. Po použití nechte uschnout v dobře větraném prostoru. Při práci s tmelem doporučuje použít gumové rukavice. Vždy si umyjte ruce od tmelu. Uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby se zabránilo náhodnému požití. Vyprázdněte tubu před likvidací. Nepoužívejte tmel pro jakýkoli jiný účel, než pro modelování. Nemíchejte tmel s jinými materiály. Smíchaný  tmel nelze recyklovat. Vyhněte se kontaktu s oblečením, protože není možné odstranit.

První pomoc - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení kůže umyjte mýdlem. V případě  bolesti  nebo kožní onemocnění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jak používat - otřete povrch až je čistý od prachu a oleje atd. Používejte špachtli. Po vytvrzení  můžete povrch očistit pomocí modelovacího nože nebo Tamiya  smirkovým  papírem.

URČENO k odbornému použití osobám starším 18ti let.

 

Další všeobecné bezpečnostní pokyny platné pro veškeré výrobky Mr. Hobby  (Gunze Sangyo) a akrylové barvy, tmely TAMIYA, výrobky AK Interactive, výrobky  Alclad II ( týká se – barev, ředidel, čističů, vteřinových lepidel, lepidel, laků)!!!

 

Výrobky uchovejte mimo dosah dětí! Skladujte výrobky odděleně od potravin, krmiv, nápojů. Při použití  zákaz kouření, nepijte, nejezte a skladujte je mimo dosah zdrojů zapálení.  Používejte výrobky na  dobře větraném místě , nevdechujte výpary.  Výrobky můžou způsobit ospalost ,  závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest můžou způsobit i smrt. Uchovávejte výrobky v chladu při teplotě 15°C stupňů,  uzamčené a dobře uzavřené.  Při zasažení očí, okamžitě oči vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití  okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!!! Příbalový leták a výrobek vezměte s sebou!!! Dále používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.  Zamezte uvolnění do životního prostředí. Použijte pouze přístroje a nástroje do výbušného prostředí.  Proveďte preventivní opatření  proti výbojům statické elektřiny.  Výrobky jsou vysoce hořlavé a proto je chraňte i před teplem nad 50°C stupňů. Používejte ochranné pomůcky při používání výrobků např. rukavice odolné rozpouštědlům,  dále použijte požadované osobní  ochranné prostředky.  Pokud je výrobek ve spreji,  platí pro něj také výše uvedené bezpečnostní pokyny. Výrobek je pod tlakem , proto ho nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C stupňů.  Prázdnou nádobu nevhazujte do ohně , ani  neprorážejte! Obsah spreje nevstřikujte do otevřeného ohně , ani na žhavé předměty.  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.  Uchovejte mimo dosah dětí.  10% hmotnosti náplně je hořlavých.  Výrobky nepoužívejte dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli  jim.  Za normálního způsobu použití  je přípravek stabilní.

Prázdné obaly, přípravky, částečně nezpracované přípravky  nebo nepoužité výrobky Mr. Hobby (Gunze Sangyo), AK Interactive a  akrylové barvy Tamiya  odevzdejte ve sběrnách nebezpečného odpadu určené příslušnou obcí.

Země výroby :  Japonsko – Mr.Hobby, Tamiya

Země výroby:    Velká Británie – Alclad II

Země výroby:    Španělsko – AK Interactive

UPOZORNĚNÍ: VÝROBKY JSOU URČENY POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ  PRO OSOBY STARŠÍ  18 LET!!!   V žádném případě nejsou určeny osobám, které jsou zcela nebo z části  zbaveny  způsobilosti k právním úkonům!!!