Get Adobe Flash player

Model letadla Northrop T-38A Talon 1/48 Trumpeter. Model má jemné, negativní linky paneláže. Součástí stavebnice jsou plechové doplňky a obtiskový aršík, který nám umožní postavit letadla US Air Force a Portugalského letectva. Model je velmi jednoduchý na stavbu a má poměrně málo dílů.

Kokpit - je pěkně provedený, jednoduchý na složení. V trupu sedí dobře, bez problémů. 

Trup/ křídlo - díly pasují dobře, bez problémů. Spojení trup, křídlo a sací otvory jsou velmi dobře vyrobeny. U všech napojení je zapotřebí spoje velmi málo přetmelit! Tady velké plus fy Trumpeter!

Podvozkové šachty - jsou velmi dobře řešeny. Jak šachty, tak vnitřní prostor brzdících štítů jsou vylisovány v jeden díl, který se zasouvá do trupu z vnitřní strany za pomoci vodících lišt vylisovaných v trupu. Sedí dobře, šetříme tmel.

...pokračování příště...